„Niespodzianka z okazji 2000 lajków”
Regulamin konkursu

 

 1. Konkurs „niespodzianka z okazji 2000 lajków” organizowany jest przez facebookową stronę lek. dent. Tomasz Łukasik, a fundatorem nagród jest firma Akademia Dawsona Polska s.c. Dorota Stankowska Przemysław Stankowski, mieszcząca się pod adresem ul. Mogileńska 10a/2, 61-052 Poznań.
 2. Konkurs odbywa się na facebookowej stronie lek. dent. Tomasz Łukasik i do wzięcia udziału potrzebne są profil na Facebooku i dostęp do internetu.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.06.2017r, a ogłoszenie wyników odbędzie się 09.07.2017r.
 4. Uczestniczyć w konkursie mogą studenci stomatologii i stażyści (w części „DLA STUDENTÓW/STAŻYSTÓW”) oraz lekarze stomatolodzy (w części „DLA LEKARZY”). Organizator zastrzega sobie prawo w wątpliwych przypadkach do wymagania potwierdzenia spełnienia tych kryteriów przez uczestnika. Osoby z najbliższej rodziny organizatora są wyłączone z konkursu.
 5. Konkurs będzie składać się z dwóch odrębnych kategorii:
  a) Kategoria „DLA LEKARZY”, gdzie należy przesłać historię o tematyce „najbardziej przełomowy moment w mojej praktyce medycznej”.
  b) Kategoria „DLA STUDENTÓW/STAŻYSTÓW”, gdzie należy przesłać historię o tematyce „jak wyobrażam sobie swój rozwój jako stomatolog”
  c) w obu kategoriach nie ma dolnego ani górnego limitu znaków
  d) historie należy nadsyłać na adres kontakt@tomaszlukasik.pl do dnia 02.07.2017r do godziny 23:59.
  e) zwycięzców wybierać będzie dwuosobowa komisja w składzie: lek. dent. Tomasz Łukasik oraz jedna osoba wyznaczona przez Akademię Dawsona Polska. Wybór polegać będzie na niezależnej ocenie prac i wyciągnięcia średniej z dwóch ocen. W każdej kategorii zostanie wybrany jeden zwycięzca
  f) jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną historię
  g) uczestnik musi mieć pełne prawa autorskie do wysłanego tekstu
  h) prace nie mogą mieć charakteru reklamowego, ani używać konkretnych nazw produktów
 6. Niedozwolone są teksty obrażające kogoś, wulgarne, łamiące prawo lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 09.07.2017r o godzinie 20:00 na stronie facebookowej lek. dent. Tomasz Łukasik.
 8. Zwycięzcy konkursu w każdej z kategorii otrzymają darmowy wstęp na szkolenie „Funkcjonalna okluzja – od stawu skroniowo żuchwowego do projektowania uśmiechu”.
 9. Przekazanie innej osobie możliwości uczestnictwa w szkoleniu wyłącznie za zgodą organizatora szkolenia.Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 10. Informacje o szczegółach uczestnictwa zwycięzcy otrzymają od fundatora nagród w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 11. Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia, które jest nagrodą w konkursie, można znaleźć pod adresem: Szkolenie funkcjonalna okluzja
 12. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl
 13. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.tomaszlukasik.pl/regulamin-kad/
  Link do regulaminu zostanie również umieszczony na stronie facebookowej lek. dent. Tomasz Łukasik przy ogłoszeniu konkursu.
 14. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 15. Wszelkie dane związane z udziałem w konkursie są wykorzystywane tylko do prawidłowego przeprowadzenia czynności konkursowych i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 16. Organizator zastrzega sobie sprawo do przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.
 17. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym autorskie, do nagrodzonych tekstów.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 19. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.