„Moje pierwsze kroki jako stomatog”
Regulamin konkursu

 

 1. Konkurs „Moje pierwsze kroki jako stomatolog” organizowany jest przez facebookową stronę lek. dent. Tomasz Łukasik, a fundatorem nagród jest firma Edra Urban & Partner, mieszcząca się pod adresem ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław.
 2. Konkurs odbywa się na facebookowej stronie lek. dent. Tomasz Łukasik i do wzięcia udziału potrzebne są profil na Facebooku, aparat (może być w telefonie) i dostęp do internetu.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.05.2017r, a ogłoszenie wyników odbędzie się 14.06.2017r.
 4. Uczestniczyć w konkursie mogą studenci stomatologii i stomatolodzy, jednak będący nie dłużej niż 5 lat po studiach. Organizator zastrzega sobie prawo w wątpliwych przypadkach do wymagania potwierdzenia spełnienia tych kryteriów przez uczestnika. Osoby z najbliższej rodziny organizatora są wyłączone z konkursu.
 5. Konkurs będzie składać się z dwóch etapów:
  a) Podczas pierwszego etapu, trwającego od 25.05.2017r. od godziny 20:30 do 4.06.2017r. do godziny 23:59 można nadsyłać zdjęcia o tematyce „Moje pierwsze kroki jako stomatolog”. Nadsyłane zdjęcia mogą mieć charakter refleksyjny, inspiracyjny, humorystyczny lub pokazujący trudności jakie napotyka przyszły lub młody stomatolog. Ważne, żeby praca miała związek ze stomatologią. Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy: kontakt@tomaszlukasik.pl
  b) drugi etap rozpocznie się w dniu 5.06.2017r, kiedy to wszystkie zgodne z regulaminem prace zostaną opublikowane w formie albumu na facebookowej stronie lek. dent. Tomasz Łukasik. Głosowanie odbywać się będzie poprzez polubienia zdjęć konkursowych. Zakończy się 14.06.2017r o godzinie 19:30, a o godzinie 20:00 odbędzie się ogłoszenie wyników i wyłonienie trójki zwycięzców.
  c) kryterium wyboru zwycięzców będzie ilość polubień ich zdjęcia konkursowego. Na potrzeby konkursu wszystkie ikony reakcji na Facebooku traktuje sie jako polubienia.
 6. d) jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie
 7. e) uczestnik musi mieć pełne prawa autorskie do zdjęcia konkursowego
 8. Niedozwolone są zdjęcia obrażające kogoś, wulgarne, łamiące prawo lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14.06.2017r o godzinie 20:00 na stronie facebookowej lek. dent. Tomasz Łukasik.
 10. W konkursie można zdobyć następujące nagrody:
  I miejsce – książka „Podstawy chirurgii stomatologicznej”, M. Dominiak, T. Gedrange, J. Zapała, wydanie II.
  II miejsce – książka „Stomatologia dziecięca”, A.C. Cameron, R.P. Widmer, wydanie II.
  III miejsce – ksiażka „Pourazowe uszkodzenia zębów”, J.O. Andreasen, L.K. Bakland, M.T. Flores, F.M. Andreasen, wydanie II.
  9. Nagrody zostaną przesłane na adres zwycięzców w ciągu 7 dni roboczych od momentu podania przez nich prawidłowego adresy wysyłki. Nie można przekazywać nagród na rzecz osób trzecich ani wymienić ich na równowartość pieniężną.
 11. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl
  11. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.tomaszlukasik.pl/regulamin-mpkjs/
  Link do regulaminu zostanie również umieszczony na stronie facebookowej lek. dent. Tomasz Łukasik przy ogłoszeniu konkursu.
 12. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 13. Wszelkie dane związane z udziałem w konkursie są wykorzystywane tylko do prawidłowego przeprowadzenia czynności konkursowych i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 14. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym autorskie, do nagrodzonych zdjęć konkursowych.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.